LIKTA

Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas (IKT) Asociācija

Latvijas IKT/IT asociācija dibināta 1998. gadā, apvienojot telekomunikācijas nozares vadošos uzņēmumus un organizācijas, kā arī IKT profesionāļus – kopumā šobrīd vairāk nekā 140 biedrus.

LIKTA vīzija ir uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, radot produktus un risinājumus ar augstu pievienoto vērtību. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare veido arvien nozīmīgāku daļu Latvijas iekšzemes kopproduktā un eksportā. Savukārt informācijas sabiedrības attīstība un e-prasmes visās nozarēs un dzīves sfērās veicina kopējo Latvijas uzņēmumu produktivitāti, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības pieaugumu.

more-news-arrow-hover more-news-arrow
Vairāk
ziņu:

Latvijas uzņēmums Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs (DEAC) un Lietuvas Duomenų Logistikos Centras (DLC) šogad atzīmē 25 gadus datu centru biznesā un apvienojas kopīgā zīmolā Delska. Ar šo stratēģisko apvienošanos uzņēmumiem Baltijā un pasaulē tiek piedāvāti pilna spektra pakalpojumi IT infrastruktūras paplašināšanai vairākās datu centru lokācijās un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī jaudīgs un uzticams datu […]

27.jūnijā, 15.00, notiks apmācību ceturkšņa pēdējais “Izaugsme ar Google” vebinārs, jo mūsu komanda dosies nelielā, bet pelnītā vasaras atpūtā, paralēli gatavojoties turpmākajai apmācību sezonai, kura atsāksies augustā.  Izskaņas vebināra tēma – “Auditorijas iesaiste ar īsiem videoklipiem”, kurā digitālās mārketinga aģentūras Top Media viena no spilgtākajām nozares personībām Liāna Lenceviča jūs iepazīstinās ar tendencēm, rīkiem un […]

Gandrīz 19 tūkstošiem mājsaimniecību un uzņēmumu ir risks palikt bez ātra un droša interneta pieslēguma finansējuma samazinājuma dēļ. Tas paredzēts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam” grozījumos.  Finansējumu iecerēts samazināt 21 miljona eiro apmērā. Šo līdzekļu mērķis bija nodrošināt augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras izbūvi tām mājsaimniecībām, kas atrodas tā saucamajā vidējā un […]

potcpssv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
1
2
3
4
LIKTA pasākums
Biedra pasākums
Valsts pasākums
Cits pasākums

nozare
skaitļos

Padome

Biedrības darbību uzrauga LIKTA padome divpadsmit (12) padomes locekļu sastāvā.
LIKTA padomes sastāvs ievēlēts LIKTA Biedru kopsapulcē 21.03.2024. ar termiņu uz diviem gadiem.

SIGNE
BĀLIŅA

Prezidente
Signe.Balina@lu.lv

Edmunds
Beļskis

E-pārvaldes, e-pakalpojumu un informācijas sabiedrības attīstības jautājumi; elektroniskā identitāte; digitālā transformācija
edmunds.belskis@inbox.lv

Ainārs
Bemberis

Digitālās transformācijas jautājumi ainars.bemberis@sap.com

JURIS
BINDE

Viceprezidents, Elektroniskās komunikācijas jautājumi; starpnozaru digitālās ekosistēmas; LIKTA interešu pārstāvniecība LDDK un LIAK
Juris.Binde@lmt.lv

JĀNIS
BOKTA

Elektroniskā identitāte, elektroniskās komunikācijas jautājumi un to koordinācija starp nozares asociācijām Janis.Bokta@gmail.com

Jānis
Dambergs

Starpnozaru sadarbība; digitālā transformācija citās tautsaimniecības nozarēs
Janis.Dambergs@elva.lv

ULDIS
DZENIS

Informācijas sabiedrības attīstības jautājumi, pētniecība un inovācijas nacionālā un starptautiskā līmenī, mākslīgā intelekta jautājumi
Uldis@tilde.lv

mārtiņš
gataviņš

IT projektu pārvaldības un labās prakses jautājumi, e-rēķini un digitālās ekonomikas jautājumi, digitālā drošība Gatavins@gmail.com

māra
jākobsone

Informācijas sabiedrības attīstība un digitālās prasmes, ārējā un starptautiskā sadarbība
Mara@likta.lv

kaspars
kauliņš

Sadarbība ar Latvijas IT Klasteri/Digitālās inovācijas centru, mākslīgā intelekta tehnoloģijas un rīki biznesa procesu automatizācijai un klientu atbalstam, talantu vadības jautājumi, organizāciju stratēģijas veidošana un iedzīvināšana
Kaspars.Kaulins@Tilde.com

Elīna
Rītiņa

Viceprezidente, asociēto biedru iesaiste un aktivitāšu koordinācija; digitālā ekonomika; IKT indivīda līmenī – speciālistu piesaiste, ārvalstu attālinātais darbs; LIKTA interešu pārstāvniecība LTRK
Elina.Ritina@tet.lv

Uldis
Tatarčuks

Digitālā transformācija; valsts nozīmes IKT projektu labā prakse un pārvaldība; elektronisko sakaru nozares attīstība
Uldis.Tatarcuks@tet.lv

valde

ANDRIS
MELNŪDRIS

Valdes priekšsēdētājs
andris@likta.lv

INESE
KRILOVA

Valdes locekle
inese@likta.lv


komanda

Rita
kARLSONE

Projektu koordinatore
rita@likta.lv

eLITA
oZOLIŅA

Apmācību projektu koordinatore
elita@likta.lv


sINTIJA sILA

Komunikācijas projektu vadītāja sintija@likta.lv


zANE
sILIŅA

Projektu koordinatore
zane@likta.lv


darba
grupas

IZGLĪTĪBA

Darba grupas mērķis ir veicināt datorikas apguvi Latvijas skolās, sekmēt jauna mācību satura izstrādi, izskatīt izmaiņas studiju programmās un profesiju standartos, sekmēt nozares uzņēmumu un augstskolu sadarbību, lai panāktu IKT jomas speciālistu skaita pieaugumu nākotnē.
Kontaktpersona:
Māra Jākobsone: mara@likta.lv

3s

Darba grupa seko līdz aktivitātēm saistībā ar Viedo specializācijas stratēģiju (3S), veicinot IKT nozares iespējas iesaistīties pētniecības un inovāciju aktivitātēs un sekmējot sadarbību starp nozares uzņēmumiem un pētniecības iestādēm, tostarp Kompetences centru programmas ietvaros.
Kontaktpersonas:
Aivars Bērziņš: aivars.berzins@tilde.com
Modris Greitāns: modris_greitans@edi.lv

e-id

Mērķis ir veicināt elektroniskās identifikācijas (autentifikācijas) risinājumu izmantošanu, tostarp E-ID karšu un E-paraksta plašāku izmantošanu, lai samazinātu birokrātisko slogu un veicinātu elektronisko dokumentu apriti un ērtāku E-pakalpojumu pieejamību.
Kontaktpersona:
Kārlis Siliņš: karlis.silins@lvrtc.lv

E-SAKARI

Darba grupā tiek apspriesti elektronisko sakaru nozares politikas plāni, izstrādāti priekšlikumi elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības un nodevu noteikšanas kārtības uzlabošanai, tiek sekots līdz grozījumiem elektronisko sakaru likumā un izmaiņās citos normatīvajos aktos un ES likumdošanā.
Kontaktpersonas:
Mārtiņš Pujats: Martins.Pujats@lmt.lv
Ilze Pelša: Ilze.Pelsa@lmt.lv / Ieva Smirnova: Ieva.Smirnova@tet.lv

LABĀ PRAKSE

Darba grupa veic aktīvu darbu, lai mazinātu administratīvo slogu publiskajos IT iepirkumos, izstrādā dažādas IKT nozares rekomendācijas, piemēram, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā, iepirkumu līgumiem, izskata citus ar nozares publiskajiem iepirkumiem un labo praksi saistītus jautājumus.
Kontaktpersona:
Ainars Biders: ainars.biders@gmail.com

DROŠĪBA & ECSO

Darba grupā tiek apspriestas kiberdrošības aktualitātes Latvijā, tās dalībnieki iesaistās aktivitātēs Eiropas mērogā, ar mērķi sekmēt publisko-privāto sadarbību, piedalīties Eiropas mēroga pētniecības projektos kiberdrošības jomā.
Kontaktpersona:
Mārtiņš Gataviņš: Martins.Gatavins@smn.lv

E-KOMERCIJA

Darba grupas mērķis ir sekmēt e-komercijas attīstību Latvijā un e-biznesa iespēju izmantošanu uzņēmējdarbības veicināšanai.
Kontaktpersona:
Elīza Lazdāne: eliza.lazdane@vagovernment.lv

AUTORTIESĪBAS

Darba grupas mērķis ir sekot līdz autortiesību un nesēju nodevas jautājumiem, notiek darbs pie digitālās jomas priekšlikumiem mediju tiesiskā regulējuma izstrādei, kā arī televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai.
Kontaktpersonas:
Ilze Pelša: Ilze.Pelsa@lmt.lv

EDAT

Darba grupa strādā pie personas datu aizsardzības jautājumiem saistībā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu un tās ieviešanu, tiek izstrādātas nozares vadlīnijas ar mērķi tās saskaņot Datu valsts inspekcijā regulas piemērošanas atvieglošanai nozares uzņēmumiem.
Kontaktpersona:
Irēna Barkāne: irena.barkane@lu.lv

DDN

Darba grupā tiek koordinēti sadarbības memoranda “Par kopīgiem mērķiem Latvijas digitālās transformācijas procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts attīstībā” (Data Driven Nation) jautājumi saistībā ar atvērtiem datiem, popularizēti Latvijas sasniegumi un potenciāls lielo datu un mākoņdatošanas jomā.
Kontaktpersona:
office@likta.lv

E-RĒĶINI

Darba grupas mērķis ir panākt, lai Latvijā pēc iespējas ātrāk veiksmīgi darbotos un tiktu plaši lietota strukturētu un standartizētu elektronisko rēķinu aprite, tāpat notiek pieredzes un labās prakses apmaiņa, sekots līdzi Eiropas regulējumam, citu valstu pieredzei e-rēķinu jomā.
Kontaktpersona:
Viesturs Slaidiņš: viesturs.slaidins@visma.com

E-CMR

Darba grupas mērķis ir virzīt autokravu pārvadājumu elektronisko pavadzīmju ieviešanu Latvijā. Darba grupas galvenie uzdevumi ir saistīti ar standartizācijas un savietojamības jautājumiem, normatīvo regulējumu, ieguvumu komunikāciju potenciālajiem lietotājiem, pieredzes apmaiņu un pārrobežu sadarbību ar citām valstīm, piemēram, Igauniju, Lietuvu, Poliju. Kontaktpersona:
Eduards Pērkons: eduards.perkons@aspired.lv

industrijas
digitalizācija

Darba grupas uzmanības lokā ir industrijas digitalizācija, tostarp ražošanas, būvniecības uzņēmumu IKT attīstība. Darba grupas darbības virzieni: dalība valsts industriālās politikas un attīstības stratēģijas veidošanā un īstenošanā, industriālu uzņēmumu digitālo prasmju attīstība, starpnozaru un pārrobežu pieredzes pārnese/apmaiņa, sadarbība par pētniecības un akadēmiskajām institūcijām, dalība atbalsta mehānismu politikas veidošanā, digitālo risinājumu savietojamība.
Kontaktpersona:

Artūrs Seilis: arturs.seilis@zetaindustry.eu

E-VESELĪBA

Darba grupas mērķis ir rosināt izpratni par digitalizāciju / e-vides uzlabojumuiem veselības nozarē, kas skar E-veselības platformu, Ārstniecības iestāžu , Ģimenes ārstu un dažādu speciālistu sistēmas, kā arī jebkuru elektronisko dokumentu / datu apriti dažādos reģistros, veidlapās, noteikumos.
Kontaktpersona:

office@likta.lv

Statistika

Darba grupa strādā pie tā, lai tiktu nodrošināts nozares attīstības adekvāts atspoguļojums statistikā. Darba grupa sadarbojas ar Centrālo Statistikas pārvaldi, nozaru ministrijām, Latvijas Banku un Valsts ieņēmumu dienestu, lai apkopotu vispusīgu statistiku par nozari. Jaunākie nozares dati regulāri tiek publicēti LIKTA mājas lapā.
Kontaktpersona:

Vita Zvirbule: Vita.Zvirbule@lmt.lv

Digitālā
desmitgade

Darba grupas mērķis ir nospraust galvenās rīcības un mērķus atbilstoši Eiropas digitālā kompasa virzieniem, kas ļaus Latvijai pietuvoties Eiropas līmeņa konkurētspējai 2030.gadā. Darba grupas darbības virzieni: sekot līdzi un izvērtēt, kā Latvija virzās uz Eiropas digitālās dekādes mērķu sasniegšanu, veidot dialogu ar valsti un sniegt priekšlikumus, kā veicināt šo mērķu sasniegšanu.
Kontaktpersona:

Signe Bāliņa: Signe.Balina@lu.lv

LIKTA ētikas kodekss

Darba grupas mērķis ir izstrādāt LIKTA ētikas kodeksu un uzņemšanas kritērijus, pēc kuriem tiks vērtēti potenciālie LIKTA biedri un kas attieksies arī uz visiem esošajiem biedriem. Būtiskāko kritēriju starpā: valsts drošība, biznesa ētika un vienlīdzīgas konkurences ievērošana, nodokļu nomaksa.
Kontaktpersona:

Jānis Dambergs: Janis.Dambergs@elva.lv

Kiberdrošības
izglītība

Darba grupa veic esošo kiberdrošības izglītības programmu izvērtēšanu un izstrādā priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tiek veidota arī sadarbība ar CERT.LV un citiem partneriem, lai kopīgi uzlabotu kiberdrošības izglītību Latvijā.
Kontaktpersona:

Edmunds Beļskis: edmunds.belskis@gmail.com

Piekļūstamības
vadlīnijas

2023. gada martā ir pieņemts Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums, kas stāsies spēkā 2025.gada 28.jūnijā. Likums pieņemts, lai ieviestu ES direktīvu 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām. Likums attieksies arī uz IKT produktiem un pakalpojumiem. Plašāka informācija – skat. šeit.
Lai veidotu vienotu izpratni un labo praksi IKT nozarē minēto prasību, kā arī DPA (Digitālo pakalpojumus akta – skat. šeit) piemērošanā, plānots izstrādāt nozares labās prakses vadlīnijas.
Kontaktpersona:
Andris Melnūdris: direktors@likta.lv