57% Latvijas uzņēmumu ikdienā neizmanto e-rēķinus

Ikviens uzņēmējs labi zina, cik darbietilpīgs un atbildīgs var būt rēķinu izrakstīšanas un apstrādes process. Sākumā rēķins tiek izveidots elektroniski, tad izdrukāts, bieži vien arī parakstīts, lai vēlāk sūtītu adresātam, kurš saņemto rēķinu vai nu ieliek mapē, vai arī ieskenē. Arī ieskenējot rēķins ir tikai attēls, kas nav tālāk izmantojams uzņēmuma biznesa sistēmās. Nereti informācija tiek ievadīta manuāli. Jo lielāks sadarbības partneru skaits, jo rēķinu apstrādes process ir laikietilpīgāks un dārgāks, turklāt ar visai augstu kļūdu risku. Tehnoloģiju progress ir sekmējis e-rēķinu attīstību, kas dod iespēju uzņēmumiem automatizēt rēķinu apriti un samazināt dažādu kļūdu skaitu. 

Uzņēmuma “Jumis Pro” aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa – 57% aptaujāto uzņēmumu – neizmanto e-rēķinus. Runājot par rēķinu apmaiņas kanāliem, 86% no tiem uzņēmumiem, kas sagatavo rēķinus elektroniski, tos sūta kā PDF failus e-pasta pielikumā. Savukārt tikai neliela daļa – 19% komersantu – izmanto e-rēķinu apmaiņas operatoru pakalpojums, sūta rēķinus kā XML failu e-pasta pielikumā (21%) vai izmanto e-adresi (21%).

Tomēr jāuzsver, ka par e-rēķinu nevar uzskatīt ieskenētu papīra rēķinu vai elektronisku dokumentu, kas ir izveidots Microsoft Word, Excel, PDF vai kādā citā formātā. Lai gan šāds rēķins ir digitāls, tomēr tas nav mašīnlasāms un to nav iespējams automātiski reģistrēt grāmatvedības sistēmā. Jau kopš 2019. gada 18.aprīļa publiskā iepirkuma pasūtītājiem ir obligāti jāpieņem Eiropas elektronisko rēķinu standartam atbilstoši e-rēķini. Tas izriet no attiecīgas Eiropas Savienības direktīvas. Lai gan privātajiem uzņēmumiem e-rēķinu izmantošana nav obligāta, tas ir tikai laika jautājums, kad arī privātajā sektorā e-rēķini dominēs, jo tas ir ērti. Normatīvie akti Latvijā ļauj pilnvērtīgi lietot e-rēķinus jau tagad. Dažādu iemeslu dēļ Latvijas uzņēmumi tos joprojām izmanto kūtri.

“Lai arī daudzi uzņēmumi izmanto e-rēķinus, joprojām netrūkst tādu, kas turpina gatavot šos dokumentus ierastajos formātos – PDF, Word, Excel, kas nav strukturēti e-rēķini. Tāpēc vēlos uzsvērt: saasinoties cīņai par darbaspēku un pieaugot darbaspēka izmaksām, procesu automatizācijas loma uzņēmumos pieaugs. E-rēķini ir efektīvs veids, kā daļu no grāmatvežu darba automatizēt, samazinot darbinieku noslodzi. Ņemot vērā iepriekš minētos ieguvumus, aicinu uzņēmumus neatkarīgi no to lieluma un darbības nozares spert soli uz priekšu digitālās transformācijas virzienā, tādējādi būtiski paaugstinot savu konkurētspēju,” uzsver LIKTA prezidente prof. Signe Bāliņa.

Lai skaidrotu e-rēķinu priekšrocības un uzņēmumu ieguvumus no to ieviešanas, Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA) sadarbībā ar partneriem šī gada 23. septembrī (plānotais norises laiks: 10.00–12.00) rīko bezmaksas tiešsaistes semināru “E-rēķini Latvijā: ieguvumi un aktualitātes”. Pasākums atrodams LIKTA Facebook lapā šeit, kur ir nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu, lai diskusijas laikā būtu iespēja uzdot arī jautājumus.

Seminārs ir paredzēts ikvienam uzņēmumam, kas veic aktīvu komercdarbību un ikdienā apmainās ar rēķiniem. Tā saturs būs saistošs gan uzņēmumu vadītājiem, gan grāmatvežiem, kas ir iesaistīti rēķinu izrakstīšanas un apstrādes procesā. Plānots, ka seminārā piedalīsies pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, LIKTA, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, kā arī uzņēmumu “Jumis Pro”, “Visma Enterprise”, “Telema” un “UnifiedPost” klienti dalīsies ar saviem veiksmes stāstiem.