49% darba ņēmēju vecuma grupā no 18-41 apsver iespēju šogad mainīt darbavietu; Alga, labbūtība, darba kultūra – kas darbiniekiem vissvarīgāk?

Darba ņēmēji arvien biežāk no darba devēja pieprasa iespēju strādāt attālināti vai hibrīddarba modelī – attālināta un klātienes darba kombinācijā, atklāj “Microsoft” jaunākais pētījums. Īpaši aktīvi šādu darba modeli pieprasa Z un Y paaudzes (tā dēvētie mileniāļi) darbinieki vecuma grupā no 18 līdz 41, kas veido lielu daļu no pašreizējā darbaspēka. Jaunākais Darba tendenču indekss 2022[1] atklāj, ka daudzi darbinieki šobrīd pārvērtē darba lomu savā dzīvē, pārdomājot, ko viņi sagaida no darba un ko viņi ir gatavi dot pretī. Kā atklāj pētījums, 49% Z un Y paaudzes darbinieki, visticamāk, apsvērs iespēju jau šajā gadā mainīt darbavietu.

 • Parādās jauna tendence – izvēles iespējas un elastība

Saskaņā ar Darba tendenču indeksa 2022 datiem, lielāku elastību no darba devēja sagaida visi darbinieki, taču Z un Y paaudzes darbinieki ir tie, kas šīs izmaiņas atbalsta vislielākā mērā. 49% Z paaudzes darbinieku, visticamāk, savā pašreizējā amatā apsvērs pāreju uz hibrīddarba modeli un 46%, visticamāk, strādās attālināti. Gados jaunākā paaudze lielākā mērā nekā pārējie darbinieki augstu vērtē iespēju izvēlēties, kad un kur strādāt.

 • Mainās prioritātes – tagad ir lielāka nozīme labbūtībai un korporatīvajai kultūrai

Taču Z un Y paaudzes darbiniekiem arvien svarīgāki kļūst arī citi ar darbavietu saistīti faktori, un prioritātes pēdējos gados strauji mainās. Darba tendenču indekss 2022 atklāj, ka šiem darbiniekiem uzreiz pēc darba algas apmēra nākamā svarīgākā lieta darbavietas izvēlē ir labvēlīga darba kultūra (46%), darbinieku labbūtības veicināšanas elementi (42%) un darba mērķa vai jēgas sajūta (40%).

 • Darbinieki var aiziet no darba, tāpēc uzņēmumiem ir jāmainās

Pētījums arī atklāja, ka Z un Y paaudzes darbinieki biežāk “demonstrē savu darbavietas vērtējumu, no darba aizejot”. Faktiski gandrīz puse no šo paaudžu darbiniekiem Eiropā (49%), visticamāk, šogad apsvērs jaunas darbavietas izvēli, kurpretim vidējais rādītājs visās vecuma grupās Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas (EMEA) reģionā ir 36%. Vēl 31% Z paaudzes darbinieku, visticamāk, pārcelsies uz citu dzīvesvietu un atradīs darbu, kas ļauj strādāt attālināti.

Nākamā modes tendence ir hibrīddarbs. Vai esam tam gatavi? 

Z un Y paaudzes darbinieki veido lielu daļu no pašreizējā darbaspēka un, iespējams, nākotnē arvien biežāk ieņems vadošos amatus. Lai varētu piesaistīt labākos talantus tagad un turpmāk, organizācijām ir jāpielāgo sava darba prakse, lai tā atbilstu tam, ko darbinieki no darba devēja sagaida. Personāldaļu un uzņēmumu vadītāju uzdevums ir radīt darbavieta tādu, lai darbinieki justos iesaistīti, un, uzņēmumā strādājot, izjusto piederību un jēgu.

“Pandēmijas laika pēdējo divu gadu pieredze nekur nepazudīs, un tai būs ilgstoša ietekme. Tādējādi uzņēmuma ilgtermiņa panākumu atslēga ir rīcībspējas došana vidēja un augstāka līmeņa vadītājiem, lai viņi brīvāk var pielāgoties darbinieku vēlmēm. Lielisks rīks, kas palīdz komandām pārmaiņām pielāgoties, ir arī Microsoft Viva, kurā pieejami dažādi vērtīgi ieteikumi un padomi darbinieku produktivitātes un labbūtības celšanai,,” saka Ketevan Ratiani, Microsoft CEE Multi-Country mūsdienu darba biznesa vadītājs.

Lai sekmīgi apmierinātu darbinieku vajadzības, personāldaļu un uzņēmumu vadītājiem ir jāmaina savs domāšanas veids. Tā kā arvien lielāka nozīme tiek piešķirta labvēlīgai darba vietas kultūrai un darbinieki vēlas elastību, vadītājiem būs jāpielāgo savu komandu darba veids, lai nodrošinātu, ka darbiniekiem un vadītājiem ir skaidrība par viņu lomām un pienākumiem, kā arī par to, kā īsti darbojas hibrīddarba modelis konkrētajā uzņēmumā.

Tomēr tikai salīdzinoši nedaudzi uzņēmumi (27%) ir panākuši iekšēju vienošanos, kurā jaunās normas ir skaidri noteiktas. Lai izveidotu efektīvas hibrīddarba komandas, vadītājiem būs jāievieš komandas līgumi, kuros noteikti biroja “kāpēc”, “kad” un “kā”, klātienes sadarbības mērķi, vienošanās par to, kad tikties klātienē, un definēta hibrīdsapulču etiķete.

Šīs vienošanās ir paredzētas, lai nodrošinātu, ka ikvienam ir vienlīdz aizraujoša darba pieredze, neatkarīgi no tā vai darbinieks strādā birojā vai attālināti. Ja vadītāji apzinās tehnoloģiju lomu un iespējas, uz sadarbību balstīta digitālā kultūra var palīdzēt pārvarēt ģeogrāfisko attālumu un citas atšķirības. Šeit ir daži komandas vienošanās punktu piemēri:

 • Pieejami/kopīgoti Outlook kalendāri vienkāršākai un racionalizētai sapulču plānošanai;  
 • Microsoft Teams saišu pievienošana katram sapulces ielūgumam, lai cilvēki varētu izvēlēties, vai viņi vēlas sapulcē piedalīties virtuāli vai klātienē; 
 • Atjaunināta Outlook RSVP izmantošana – tas ļauj norādīt, vai piedalīsieties sapulcē klātienē vai attālināti. Galu galā, nav daudz cilvēku, kas vēlas doties uz tukšu biroju;
 • Kopīgs darbs ar kopīgotiem dokumentiem mākonī, lai visiem būtu piekļuve vienai un tai pašai informācijai un varētu kontrolēt, ka visiem ir viena dokumentu versija;
 • Digitālo rīku izmantošana darbinieku pieredzes mērīšanai, piemēram, Microsoft Viva, kas ļauj apgūt darba modeļus un gūt uz datiem balstītu ieskatu, lai palīdzētu uzlabot darbinieku labbūtību, tās saistību ar darba ražīgumu, lai veicinātu zināšanu apmaiņu, stiprinātu uzņēmuma kultūru un tādējādi palīdzētu organizācijām saglabāt savus labākos un spilgtākos talantus;
 • Ar tehnoloģijām aprīkotu biroja sapulču telpu izveide – tās ir telpas, kas nodrošina vienlīdzīgu sapulces pieredzi gan tiem cilvēkiem, kas tajā piedalās klātienē, gan tiem, kas sapulcei pievienojušies attālināti;
 • Teams Rooms with Front Row izmantošana – tā ir funkcija, kas ļauj ikvienam justies iekļautam hibrīdsapulcē neatkarīgi no viņa atrašanās vietas; un šis aspekts ir galvenā hibrīddarba panākumu atslēga. Izmantojot Front Row programmā Teams, ekrāna apakšā ir redzama videogalerija, un tādējādi sapulču telpā esošie cilvēki var redzēt kolēģus, kas sapulcē piedalās attālināti gandrīz tā, it kā viņi atrastos vienā telpā;
 • Zvanu ierakstīšana, lai informāciju varētu kopīgot ar tiem, kuri nepiedalījās sapulcē;
 • PowerPoint Recording Studio un Cameo izmantošana – jūs varat ierakstīt savu prezentāciju un kopīgot to ar kolēģiem, lai viņi to varētu noskatīties sev ērtā laikā, kad nebūs nepieciešams fokusēties uz to, ko viņi dara šobrīd.

Nav vienotas pieejas, kas derētu visiem un katrā uzņēmumā. Tāpēc, lai biroja darba organizācija būtu piemērota ikvienam darbiniekam, būs nepieciešama pārdomāta rīcība. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir mērķtiecīgi jādomā par to, kā panākt elastīga hibrīddarba efektivitāti. Pielāgojoties jaunākas paaudzes darbinieku vēlmēm, izmantojot tehnoloģiskas, procesu un kultūras pārmaiņas, uzņēmumi var nodrošināties nākotnei un izmantot visas hibrīddarba priekšrocības.

Papildu informācijai:

Linda Miltiņa

PR Latvia | LBSTEAMd.o.o. 
M: +371 26449620 | E:pr-latvia@lbs-team.com | W:www.lbs-team.com       
Microsoft | CEE Multi-Country | ceemcpress@microsoft.com


[1] Darba tendenču indeksa aptauju veica neatkarīgs pētniecības uzņēmums Edelman Data x Intelligence, un tajā no 2022. gada 7. janvāra līdz 2022. gada 16. februārim piedalījās 31 102 pilnas slodzes darbinieki vai pašnodarbinātie darbinieki 31 valstī.