Kampaņa “Zināšanas vairo iespējas”

Aicinot Latvijas uzņēmumus saņemt līdzfinansējumu darbinieku apmācībām IKT jomā, Latvijas IT klasteris un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) šodien uzsāk informatīvo kampaņu Zināšanas vairo iespējas”. Kampaņas mērķis ir pievērst Latvijas IKT nozares un ar to saistīto uzņēmumu uzmanību iespējām saņemt līdz pat 70% Eiropas Savienības līdzfinansējumu savu darbinieku profesionālās kompetenču celšanai tādās mācību programmās kā datorsistēmas, programmēšana, projektu vadība, kvalitātes vadība, kiberdrošība, elektroniskā komercija, mārketings un citās.

Kampaņa tiek organizēta Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” Nr. 1.2.2.1/19/A/005 ietvaros, un apmācības ir pieejamas ikvienam uzņēmumam, sākot no mikro līdz lielajiem uzņēmumiem.

Aiga Irmeja, Latvijas IT klastera vadītāja: Laikā, kad pasaule kļūst tehnoloģijām bagātāka, ikvienām prasmēm ir izšķiroša loma efektīvas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības veidošanā. Digitalizācija un tehnoloģiskās inovācijas ir nopietns izaicinājums uzņēmēju vidū, tāpēc IKT profesionāļu apmācību atbalsta programma ir vērtīgs instruments, kā ar salīdzinoši nelielu finansiālo ieguldījumu uzņēmumi saviem darbiniekiem var sniegt nepieciešamās zināšanas. Līdzšinējie projekta rezultāti apliecina, ka apmācības rada nozīmīgu pievienoto vērtību gan individuālā līmenī, gan kopumā virza nozares attīstību.”

Apmācībās jau piedalījušies vairāk kā 1260 darbinieku, lielākā interese no mazo uzņēmēju vidus.

Eiropas Savienības darbinieku apmācību projekts tiek īstenots jau vairākus gadus. Līdz šim apmācības īstenojuši vairāk kā 50 uzņēmumi, no tiem lielākā daļa jeb 37,25% bijuši mazie uzņēmumi, 33,3% vidējie, savukārt lielie uzņēmumi veidojuši 29,4% no kopējā uzņēmumu skaita. Savas zināšanas klātienes un tiešsaistes kursos IKT jomā papildinājuši vairāk kā 1260 profesionāļi. Pieprasītākie kursi darbinieku vidū bijuši IT infrastruktūras pārvaldība (ITIL® 4), uz klientu orientēts serviss, verbālā komunikācija online vidē, lietojamības un UX pamati, veiktspējas paaugstināšana darbam ar grūtām situācijām un citi.*

Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente: Viena no katra uzņēmuma, īpaši IKT nozares uzņēmuma, pamatvērtībām ir kompetenti un zinoši darbinieki. Darba tirgus Latvijā katru gadu pieprasa aizvien jaunus un jaunus IKT jomas absolventus ar mūsdienu tehnoloģiju tendencēm atbilstošām prasmēm. Arī starptautiskās analītikas kompānijasMcKinseyjaunākais pētījums par tehnoloģiju tendencēm norāda, ka pastāv liela atšķirība starp prasmēm, kas darba devēju vidū ir vispieprasītākās, un tirgū pieejamajiem talantiem. Tas nozīmē, ka darba tirgū esošiem darbiniekiem ir jāpaplašina savs zināšanu un prasmju loks, lai mēs visi būtu kompetenti un konkurētspējīgi. Digitālo tehnoloģiju ieviešana nav pašmērķis, tas ir veids, kā uzņēmumiem uzlabot darbības efektivitāti un produktivitāti, tāpēc aicinu Latvijas uzņēmējus izmantot sniegto iespēju un paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju.

Līdz gada beigām darbinieku apmācībām vēl pieejami vairāk kā 200 tūkstoši eiro; mācību kursi pieejami arī ārvalstīs

Katra uzņēmuma komandai nepieciešamās zināšanas un profesionālās prasmes ir atšķirīgas, tāpēc būtisks mācību ieguvums ir iespēja pašiem izvēlēties piemērotākās apmācības saviem darbiniekiem. Uzņēmumi var izvēlēties kursus no LIKTA un Latvijas IT klastera piedāvātā kursu projekta e-kataloga vai izvēlēties sev interesējošos kursus, kurus projekta īstenotāji iepērk atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Būtiski, ka uzņēmumiem ir iespējams iegādāties kursus gan no vietējiem, gan starptautiskiem mācību pasniedzējiem.

Finansējums darbinieku apmācībām ir pieejams līdz 2023. gada beigām, un budžeta limits apmācībām nav noteikts. Kopumā līdz gada beigām darbinieku apmācībām ir pieejami vairāk kā 200 tūkstoši eiro.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, uzņēmumam ir jāaizpilda pieteikuma dokumenti. Vairāk par projektu iespējams uzzināt https://www.itbaltic.com/apmacibu-iespejas.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības fonds un REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Vairāk informācijas:
Sabīne Dzene
Mediju attiecību koordinatore
sabine@shock.lv
+371 26659666

 

*Dati apkopoti par periodu no 2020. gada septembra līdz 2023. gada jūnijam.